1. มูลนิธิเกื้อดรุณนำของเยี่ยมให้กับเด็กเกื้อดรุณ
 2. เด็กที่ได้รับทุนของมูลนิธิพร้อมผู้ปกครองมารดน้ำดำหัว
 3. เด็กเกื้อดรุณทุกครอบครัว  ต้องปลูกผักที่มูลนิธิแจก
 4. เลี้ยงกบ
 5. เด็กเกื้อดรุณหารายได้โดยการทำตามเทียนในวันลอยกระทง
 6. เด็กเกื้อดรุณทำกิจกรรมสาธารณะ
 7. โครงการอาหารกลางวัน  โดยฝึกอาชีพให้เด็กตัดผมราคาถูก  ให้เด็กยากจน
 8. โครงการอาหารกลางวันทำ ice cream
 9. ทานอาหารกลางวันพาเด็กเอดส์ไปเที่ยวพักผ่อน, และพาไปดูหนังปีละ 2 ครั้ง
 10.  พาเด็กผลกระทบจากเอดส์ที่เรียนดี ประพฤติดี ไปเที่ยวพักผ่อนปีละครั้ง
 11.  อาจารย์ประคองสอนเอดส์มหาวิทยาลัยพายัพ
 12.  อาจารย์วิชาญสอนเอดส์กลุ่มสื่อมวลชน

Join click educational site the millions of students making, learning, and sharing amazing class materials.