ท่านสามารถเป็นผู้หนึ่งที่หยิบยื่นความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่เด็กที่ติดเชื้อเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์  ด้วยการร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ ได้แก่ ยา อาหาร ค่าเล่าเรียน ค่าเครื่องแบบให้กับเด็ก โดยสั่งจ่ายเช็คหรือธนาณัติในนามมูลนิธิเกื้อดรุณ  รวมทั้งสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  มูลนิธิเกื้อดรุณ  ได้ที่ :

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาช้างเผือก  279-2-77309-8

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาประตูเชียงใหม่  532-2-58868-7

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาช้างเผือก  390-4-15218-2
        
    

การบริจาคผ่านอินเตอร์เน็ต :-
                  http://www.support-the-children.org/  ==> Make a Donation

When you’re navigate precisely here done, save your calculations into evernote to reference them later.